VNTB – Thư gửi Phó Tổng Thống Kamala Harris về các nhà báo của Hội NBĐLVN đang bị giam cầm

Ngày 10 tháng 8 năm 2021 Kính gửi bà Phó Tổng Thống, Chúng tôi là Lê Hoài Tâm, Nguyễn Thị Trình, Nguyễn Gia Quốc và Ngô Thái Văn – những công dân Mỹ gốc Việt sống tại các tiểu bang California, Maryland và Minnesota. Chúng tôi viết thư này để chào mừng và ủng hộ … Continue reading VNTB – Thư gửi Phó Tổng Thống Kamala Harris về các nhà báo của Hội NBĐLVN đang bị giam cầm