VNTB – Thư kêu cứu tình huống nhân đạo khẩn cấp cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

VNTB – Thư kêu cứu tình huống nhân đạo khẩn cấp cho tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

[ads_custom_box title=”Lời Toà Soạn” color_border=”#e87e04″]

Em trai tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, ông Trần Huỳnh Duy Tân đã gởi thư kêu cứu đến thủ tướng Phạm Minh Chính để kêu cứu về tình trạng hiện nay của ông Thức trong trại giam.

Ngoài ra ông Lê Thanh Long cũng đã có gửi một lá thư tương tự đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, chủ tịch quốc hội, Các cơ quan truyền thông Việt Nam và Quốc tế cùng Nhân dân Việt Nam và nhân dân Thế giới.

Tình trạng sức khoẻ của ông Thức hiện đang rất đáng lo ngại trong bối cảnh đại dịch gia tăng tại Việt Nam.

[/ads_custom_box]

 

Thư của ông Trần Huỳnh Duy Tân

 

THƯ KÊU CỨU TÌNH HUỐNG NHÂN ĐẠO KHẨN CẤP 

 

Kính gửi: Ngài Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam PHẠM MINH CHÍNH

Tôi tên Trần Huỳnh Duy Tân, công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Tôi khẩn cấp kêu cứu về một tình huống nhân đạo khẩn cấp như sau:

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, đang bị giam giữ tại trại giam 6, Nghệ An.

Ông đã liên tục kêu oan và yêu cầu phải trả tự do trong suốt thời gian ở tù hơn 12 năm, từ năm 2009 đến nay.

Tôi được biết, liên tục hơn 120 ngày gần đây nhất, anh Thức đã cương quyết không ăn, chỉ uống cầm hơi. Sức khỏe anh rất yếu và cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơn 50Kgs.

Anh yêu cầu phải thượng tôn pháp luật và trả lại tự do, đồng thời cương quyết đi đến cùng bằng hình thức đấu tranh trên, … cho dù tính mạng gặp rất nguy hiểm.

Thông tin hôm qua, 20/07/2021, tôi nhận được từ vợ anh Thức: Anh đã không gọi điện thoại về nhà như các tháng trước và gia đình đã điện thoại vào trại giam nhưng không được.

Tôi có linh cảm chẳng lành, tình huống có lẽ đang rất nguy kịch cho anh ấy!

Vì vậy, tôi gửi bức thư kêu cứu này, để kêu gọi có hành động nhân đạo khẩn cấp cứu tính mạng một con người Việt Nam, một công dân Thế giới: kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức.

Do tình hình dịch bệnh bùng phát hạn chế đi lại và vì quá gấp, nên tôi xin đăng thư này lên để nhờ quý vị, các cơ quan truyền thông và nhân dân, bất cứ ai biết, có thể giúp chuyển ngay cho các vị có trọng trách nêu trên để có hành động Nhân Đạo khẩn cấp, cứu tính mạng một Con Người kịp thời.

Xin vô cùng biết ơn và chúc toàn thể quý vị bình an!

TP. Hồ Chí Minh, 21/07/2021,

Trần Huỳnh Duy Tân

Email: tranhuynhduytan@gmail.com

————-

Thư đã được gởi vào cổng thông tin điện tử của Chính phủ:

http://www.chinhphu.vn/…/chinhphu/congdan/phananh_kiennghi

*****

Thư của ông Lê Thanh Long

 

THƯ KÊU CỨU TÌNH HUỐNG NHÂN ĐẠO KHẨN CẤP

Kính gửi:

1/ Ngài Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam NGUYỄN PHÚ TRỌNG

2/ Ngài Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

3/ Ngài Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam NGUYỄN XUÂN PHÚC

4/ Ngài Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam PHẠM MINH CHÍNH

5/ Các cơ quan truyền thông Việt Nam và Quốc tế

6/ Nhân dân Việt Nam và nhân dân Thế giới

Tôi tên Lê Thăng Long, công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Tôi khẩn cấp kêu cứu về một tình huống nhân đạo khẩn cấp như sau:

Ông Trần Huỳnh Duy Thức, sinh năm 1966, đang bị giam giữ tại trại giam 6, Nghệ An.

Ông đã liên tục kêu oan và yêu cầu phải trả tự do trong suốt thời gian ở tù hơn 12 năm, từ năm 2009 đến nay.

Tôi được biết, liên tục hơn 120 ngày gần đây nhất, anh Thức đã cương quyết không ăn, chỉ uống cầm hơi. Sức khỏe anh rất yếu và cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơn 50Kgs.

Anh yêu cầu phải thượng tôn pháp luật và trả lại tự do, đồng thời cương quyết đi đến cùng bằng hình thức đấu tranh trên, … cho dù tính mạng gặp rất nguy hiểm.

Thông tin hôm qua, 20/07/2021, tôi nhận được từ vợ anh Thức: Anh đã không gọi điện thoại về nhà như các tháng trước và gia đình đã điện thoại vào trại giam nhưng không được.

Tôi có linh cảm chẳng lành, tình huống có lẽ đang rất nguy kịch cho anh ấy!

Vì vậy, tôi gửi bức thư kêu cứu này, để kêu gọi có hành động nhân đạo khẩn cấp cứu tính mạng một con người Việt Nam, một công dân Thế giới: kỹ sư, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức.

Do tình hình dịch bệnh bùng phát hạn chế đi lại và vì quá gấp, nên tôi xin đăng thư này lên để nhờ quý vị, các cơ quan truyền thông và nhân dân, bất cứ ai biết, có thể giúp chuyển ngay cho các vị có trọng trách nêu trên để có hành động Nhân Đạo khẩn cấp, cứu tính mạng một Con Người kịp thời.

Xin vô cùng biết ơn và chúc toàn thể quý vị bình an!

TP. Hồ Chí Minh, 21/07/2021,

Lê Thăng Long

FB: lethanglong.ptcdvn, Email: lelonglincoln1@gmail.com

======

(English):

URGENTLY CALL FOR HELP REGARDING THE HUMANITARIAN EMERGENCY

Regards to:

1/ Mr. General Secretary of the Communist Party of Vietnam NGUYEN PHU TRONG

2/ Mr. Chairman of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam VUONG DINH HUE

3/ Mr. President of the Socialist Republic of Vietnam NGUYEN XUAN PHUC

4/ Mr. Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam PHAM MINH CHINH

5/ Vietnamese and international media agencies

6/ The people of Vietnam and the people of the world

My name is Le Thang Long, Vietnamese citizen, currently living in District 1, City. Ho Chi Minh.

I urgently call for help regarding the following humanitarian emergency:

Mr. Tran Huynh Duy Thuc, born in 1966, is being held at Detention Center 6, Nghe An. He has repeatedly complained and asked to be released during his time in prison for more than 12 years, from 2009 to present.

I know, continuously for the last 120 days, Mr. Thuc has been determined not to eat, only drink and hold his breath. His health was very weak and his body was exhausted, only more than 50Kgs left. He asked the government to respect the law and return him to freedom, and at the same time resolutely went to the end with the above form of struggle,… even though his life was in great danger. Information yesterday, July 20, 2021, I received from Mr. Thuc’s wife: He did not call home as in previous months and his family phoned the prison but could not be contacted.

I have a bad feeling, the situation is probably very critical for Mr. Tran Huynh Duy Thuc; Therefore, I send this letter to search for help, to call for urgent humanitarian action to save the life of a Vietnamese, a world citizen: an engineer, a businessman Tran Huynh Duy Thuc.

(https://en.wikipedia.org/…/Tr%E1%BA%A7n_Hu%E1%BB%B3nh… )

Due to the outbreak of the coronavirus pandemic, travel restrictions and the life-and- death issue is too urgent, I would like to post this letter so that you, the media and the public, anyone who knows, can help deliver this letter immediately to the above-mentioned Vietnamese leaders to take urgent Humane action, saving a Human’s life in time before death.

Thank you very much and wish you all well!

Ho Chi Minh City, July 21, 2021,

Le Thang Long

FB: lethanglong.ptcdvn, Email: lelonglincoln1@gmail.com


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)