VNTB – Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang

VNTB – Thủ tướng Thái Lan bị phạt 190 USD vì không đeo khẩu trang

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bị phạt 6.000 baht (190 USD) vì không đeo khẩu trang.

Adam Taylor

Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Theo các quan chc đa phương Bangkok, Th tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã b pht 6.000 baht (190 USD) vì không đeo khu trang.

Th tướng đã đng ý np pht”, Thng đc Bangkok Aswin Kwanmuang viết trên Facebook hôm th Hai, gii thích rng ông đã đến thăm Th tướng Prayuth vi mt s sĩ quan cnh sát cp cao vài gi sau khi nhng bc nh nhà lãnh đo Thái Lan tham d mt s kin mà không đeo khu trang lan truyn trên mng.

Th tướng Prayuth chưa bình lun công khai, nhưng mt bc nh cho thy ông y là người duy nht không đeo khu trang ti cuc hp chính ph hôm th Hai đã b xóa khi trang Facebook ca ông.

Th tướng đã liên h vi các quan chc Bangkok đ yêu cu h điu tra xem liu ông có vi phm các quy tc đa phương v vic đeo khu trang hay không, theo tài khon ca Thng đc Aswin.

Thái Lan đang trong giai đon gia tăng s ca nhim COVID-19 mi, vi 2.048 ca nhim mi được báo cáo hôm th Hai. Mc dù nước này không ghi nhn nhiu trường hp mc hoc t vong như nhiu quc gia khác – 57.508 trường hp nhim và 148 trường hp t vong – tình trng gia tăng đã dn đến các quy đnh mi, bao gm nhiu quy đnh v khu trang.

48 tnh ca Thái Lan, cũng như th đô Bangkok, đã m rng lut mang khu trang đ bao gm hu hết các đa đim bên ngoài nhà cá nhân, bao gm c ngoài tri và bên trong xe có nhiu hơn mt người.

Khi các quy đnh này có hiu lc vào th Hai, Th tướng Prayuth có kh năng là mt trong nhng người đu tiên ti Thái Lan b pht theo quy đnh này. Tuy nhiên, ông ta đã thoát khi khon tin pht ti đa là 20.000 baht (636 USD).

Tng là mt tướng lĩnh trong Quân đi Hoàng gia Thái Lan, tướng Prayuth lên nm quyn vào năm 2014 vi tư cách là lãnh đo ca quân đi sau khi mt cuc đo chính lt đ chính ph dân c ca Thái Lan. Chính ph ca ông đã b buc ti đàn áp bt đng chính kiến ​​và phá hoi các th chế dân ch ca nước này.

Mc dù Thái Lan đã tránh được điu ti t nht ca đi dch vào năm 2020, mt phn do vic đóng ca biên gii, s ca mc ngày càng tăng k t năm mi và vic trin khai vc xin tương đi chm đã làm tăng áp lc lên chính ph ca Th tướng Prayuth.

Ti cuc hp sáng th Hai, Th tướng Prayuth đang c gng tìm ngun cung cp vc-xin mi và mc đích là phân phi 300.000 liu vc-xin tr lên mi ngày t cui tháng này, ông viết trên Facebook.

Bn thân th tướng Thái Lan đã được chng nga vào tháng 3 bng loi vc xin do AstraZeneca sn xut. Và là người đu tiên trong nước được tiêm vc xin AstraZeneca. Ông cho biết đã công khai vic tiêm vc-xin đ trn an công chúng v tính an toàn ca vc-xin này, mt vaccine chính trong ngun cung cp ca Thái Lan.

 

nguyễn phú trọng

Ông Trọng không đeo khẩu trang theo quy định, không giữ khoảng cách … nhưng không một báo nào dám nhắc!

 

Nguồn: WSJ


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)