VNTB – Thương mại có luật lệ với Việt Nam tốt hơn là không luật lệ và không thương mại


Diễm Thi dịch 

 

(VNTB) – Iuliu Winkler, Dân biểu người Rumani thuộc đảng cánh hữu Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) trong các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại, tuyên bố rằng EU đang thúc đẩy thương mại dựa trên quy tắc quốc tế “vì căng thẳng và hỗn loạn gia tăng”, và EU cần các thỏa thuận thương mại, để “đảm bảo sự ổn định, bảo hộ và lợi ích cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai bên.”

 

Tuyên bố của ông Iuliu Winkler được đưa ra trong bối cảnh trước đó các nhà hoạt động nhân quyền kêu gọi Nghị viện châu Âu trì hoãn thỏa thuận về thỏa thuận thương mại EU-Việt Nam.

Ông Iuliu WInkler cũng lên tiếng kêu gọi Nghị viện Châu Âu ủng hộ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) trong một cuộc bỏ phiếu ngày 12 tháng 2, cho rằng thương mại dựa trên luật lệ có lợi hơn trong việc nâng cao các tiêu chuẩn nhân quyền của EU ở quốc gia Đông Nam Á này hơn là không có luật cũng chảng có giao thương.

Ông Winkler tin rằng EU cần thỏa thuận thương mại “để đảm bảo sự ổn định, bảo vệ và lợi ích của các công ty và người tiêu dùng ở tất cả các phía.”

Tuyên bố cho biết hai hiệp định EVFTA và IPA có thể thúc đẩy thương mại, từ đó tạo ra việc làm và tăng trưởng ở cả châu Âu và Việt Nam, loại bỏ 99% hàng rào thuế quan và phi thuế quan, và mở cửa thị trường mua sắm công.

Ông cũng chỉ ra rằng hơn 160 sản phẩm thực phẩm và đồ uống truyền thống của châu Âu với chỉ dẫn địa lý cụ thể cũng sẽ được bảo vệ khỏi bị nhái trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên đặc biệt đối với những người quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam, hai hiệp định này sẽ giúp nâng cao tiêu chuẩn môi trường và lao động và đưa Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn nhân quyền Châu Âu.

“Phía chống đối cáo buộc Liên Âu nhắm mắt làm ngơ với nhân quyền, quyền lao động và bảo vệ môi trường. Tôi nói rõ: trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ không để cho họ muốn làm gì thì làm mà không bị trừng phạt. Thay vào đó, chúng ta sẽ tham gia vào việc giám sát việc thực thi đúng và hiệu quả theo như cam kết trong các cuộc đàm phán và chúng ta có thể đình chỉ thỏa thuận nếu vi phạm nhân quyền xảy ra,” ông Winkler nhấn mạnh.

Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam cùng nhau thành lập một ủy ban lập pháp chung để xem xét việc thực thi Hiệp định.

Ông Winker cho biết “Đảng EPP muốn hai đối tác cùng phát triển thịnh vượng “hơn là chơi trò bêu xấu nhau”. Theo khía cạnh này, sự hợp tác này chắc chắn sẽ có lợi cho cả hai bên tương tự như các hiệp định đã ký trước đây ví dụ như hiệp định thương mại đã ký với Nhật Bản năm 2019.

Nguồn: https://iegpolicy.agribusinessintelligence.informa.com/PL223010/Rulesbased-trade-with-Vietnam-better-than-no-rules-and-no-trade-says-MEP

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: