VNTB – ‘Tò mò’ gia thế của tân Chủ tịch nước để giúp Đảng gìn giữ kỷ cương

 VNTB – ‘Tò mò’ gia thế của tân Chủ tịch nước để giúp Đảng gìn giữ kỷ cương

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Muốn giám sát chuyện tham nhũng quyền lực, chống lợi ích nhóm cục bộ trong bộ máy nhà nước, nhất thiết người dân phải được biết gia thế của các lãnh đạo đương nhiệm, mà tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là đơn cử.

 

Chuyện thực thi quyền giám sát này được căn cứ vào Quy định số 69-QĐ/TW, “về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”, do Thường trực Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 6-7-2022.

Những hình thức xử lý kỷ luật nào được áp dụng đối với đảng viên để cho vợ, chồng, con lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi?

Câu trả lời ở đây là căn cứ vào Điều 31 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định như sau:

Vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ

1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan, đơn vị.

b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc bỏ vị trí công tác trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

c) Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình gây hậu quả cho tổ chức, cá nhân.

d) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền trực tiếp quản lý.

đ) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định.

e) Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.

g) Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

2- Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Được giao quản lý, sử dụng tiền, tài sản, quỹ của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhưng có hành vi chiếm giữ, cho thuê, cho mượn, cho vay trái quy định.

(…)

3- Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chế độ, chính sách trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (…)

Theo như quy định trên thì nếu đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả ít nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

 Nếu sau khi xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, mà đảng viên vẫn tiếp tục để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trường hợp đảng viên là người có chức vụ thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Trong trường hợp đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Tin rằng người ký ban hành Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương, chắc chắn hiểu tường tận các yêu cầu mà Bộ Chính trị đã đặt ra, qua đó ông Võ Văn Thưởng sẽ chủ động công khai gia thế của cả dòng họ hai bên nội, ngoại của mình để người dân thực thi quyền giám sát được Hiến định tại Điều 2.2 “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    CNHT loại ĐCS 1 year

    tư duy gần thì 0 thể đi xa trong 1 thể chế dối trá nền tảng quản trị thì VVT lý lịch là chuyện tạo đấu đá dư luận tốt xấu theo định hướng lớp bảo thủ dốt hoang mang lý trí đúng sai bởi kiến thức thấp lại bị tàn thức khổng tử nề nếp đạo đức mơ hồ 0 dám ra ngoài tư duy lý trí khai phóng thật tội nghiệp đỗi mới phải ngó trước dòm sau ý chí 3 phãi thì làm sao có quyết đoán ra LS lưu danh của cá nhân cũng vì CNTT tồi cào= phiếu khó có nhạn tài sẽ tìm hiểu thêm ra chiến lược sáng