VNTB – Tôi phản đối khai tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VNTB – Tôi phản đối khai tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Huyền

 

(VNTB) – Nếu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trở thành là Bộ Thanh niên, hóa ra là sắp tới đây chỉ còn mỗi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong vai trò là tổ chức chính trị của thanh niên. (*)

 

Lâu nay trong các khóa bồi dưỡng chính trị cho cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cấp địa phương, hay nhấn nhá rằng người đoàn viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội, hoạt động và làm việc trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước dưới dự lãnh đạo của Đảng. Có vai trò và vị trí quan trọng cụ thể là, trước hết, đối với Đảng thì đây là hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng. Ngoài ra Đoàn còn là nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

 

Đối với Nhà nước thì đây là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tham gia vào việc phối hợp cùng với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ và phát triển tầng lớp thanh thiếu niên.

 

Còn đối với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nắm giữ vai trò là người phụ trách Đội có trách nhiệm xây dựng tổ chức, lựa chọn, đào tạo, và bồi dưỡng cán bộ tham gia vào việc thực hiện các công tác thiếu nhi, tạo điều kiện phát triển về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt động của Đội.

 

Nay nếu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ trở thành là Bộ Thanh niên thì coi như tất cả nội dung về yêu cầu chính trị nói trên sẽ không còn nữa.

 

Dễ hiểu hơn, khi đã hành chính hóa tổ chức hội đoàn thành một cơ quan cấp bộ trong chính phủ, đồng nghĩa Đảng mất đi một cánh tay đắc lực mà mình đang lãnh đạo trực tiếp. Nói theo ngôn ngữ của tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, thì sắp tới đây Đảng sẽ là một độc thủ đại hiệp Dương Quá, nhưng lại không có ai chịu làm Tiểu Long Nữ.

 

Thật đau lòng với hình ảnh mai này Đảng Cộng sản đã 91 tuổi rồi, song lại mất đi một cánh tay khỏe mạnh của lứa tuổi thanh niên (!?) Người già cả rất dễ mủi lòng khi thấy giới trẻ ngoảnh mặt bỏ mình mà đi; bởi rất có thể với thay hình đổi dạng từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành Bộ Thanh niên, cũng đồng nghĩa khép lại các cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” lâu nay trong sinh hoạt của đoàn viên. Và khi ấy coi như cũng sẽ không còn luôn cả tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Màu khăn quàng đỏ rồi đây sẽ chỉ còn là kỷ niệm…

___________________

Chú thích:

(*) https://vietnamthoibao.org/vntb-xoa-so-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh/

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)