VNTB – TP Hồ Chí Minh: Dịch bệnh, cứu đói và cứu trợ và tình thương

Người Tân Định   (VNTB) – Sài Gòn lần này, tháng 7/2021, ghi dấu vài biến cố buồn thảm nhất sau biến cố “được giải phóng” tháng 4/1975.   Đợt bùng phá thứ tư trận dịch covid -19 tại Việt Nam đang đặt TP Hồ Chí Minh vào trong một tình trạng chưa hề có … Continue reading VNTB – TP Hồ Chí Minh: Dịch bệnh, cứu đói và cứu trợ và tình thương