VNTB – Trung Quốc đang tập hợp các đồng minh tại LHQ

VNTB – Trung Quốc đang tập hợp các đồng minh tại LHQ

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Joe Biden có th quan tâm đến các cuc tranh lun v nhân quyn ca t chc này nhiều hơn Donald Trump

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

Khi M rút khi Hi đng Nhân quyn LHQ vào năm 2018, Trung Quc đã bày t s tiếc nui. Không ai tin. Din đàn này liên quan đến mt ch đ gây bi ri ln cho Trung Quc. S vng mt ca nn dân ch mnh m nht thế gii trong các cuc tho lun có kh năng dn đến tình trng nhng s lm dng ca Trung Quc s thoát khi s ch trích. Nhưng vi vic Joe Biden chun b nhm chc tng thng M, Trung Quc lo ngi s gp rc ri. H đang c gng gia tăng sc mnh ca họ trong Hi đng.

Bng chng v điu này có th được phát hin trong mt cuc đu ngầm liên quan đến vic ai s lãnh đo cơ quan có tr s ti Geneva này. N lc ca Trung Quc – đượcNga và Rp Xê-út  h tr – nhm cn tr ng c viên hàng đu cho ghế ch tch y ban này, quc đo Fiji nh Thái Bình Dương, và vn đng cho mt quc gia họ thích vào v trí đó. (Trung Quc và Nga không tham gia hi đng vào năm 2020, nhưng s có mặt hội đồng t ngày 1 tháng 1.) Các thành viên Dân ch ca Hi đng, hy vng rng ông Biden s sm đ M tham gia li, coi đây là mt trn chiến quan trng. H đang h tr Fiji.

Vn đ ai đng đu Hi đng có v không quan trng. Dù gì đi na, 47 thành viên ca cơ quan này, ch không phi ch tch, là những người đt ra chương trình ngh s. Và các thành viên đã không dám thách thc Trung Quc. Hi đng thm chí vn chưa đưa ra mt ngh quyết, chưa nói đến vic thông qua, v vic Trung Quc buc hàng lot người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương ci to hoc tước b các quyn t do Hng Kông. Chính quyn Trump đã rút M khi Hi đng sau khi không thuyết phc được các thành viên khác áp đt các tiêu chun cho thành viên ca hi đng.

Nhưng ch tch y ban thc s có quyn trong vic b nhim các báo cáo viên đc bit, nhng người có nhiu quyn t ch và có th tr thành cái gai đi vi các chế đ đc tài. Vào tháng 6, hơn 50 báo cáo viên đc bit và các chuyên gia do Hi đng ch đnh đã ký mt tuyên b ch trích Trung Quc vi phm quyn Tân Cương, Tây Tng và Hng Kông. Nước này đã rt tc gin. H cáo buc các báo cáo viên này đã vi phm hiến chương ca LHQ.

Lãnh đo tiếp theo ca hi đng cũng s đóng mt vai trò quan trng trong vic đánh giá công vic ca y ban mi 5 năm bi Đi hi đng. Điu này có th dn đến nhng ci cách mà M mong mun, chng hn như đt ra các tiêu chí v tư cách thành viên.

Điu quan trng là, vic b nhim mt quc gia có tiếng xu v nhân quyn  làm chủ tịch có th gây ra thit hi ln hơn na cho hình nh vn đã quá ti t ca Hi đng phương Tây. Năm 2003, cơ quan tin nhim ca Hi đng, y ban Nhân quyn LHQ, đã bu Libya vào v trí ch tch. Điu này đã góp phần khiến Uỷ ban Nhân Quyền LHQ bị giải thể ba năm sau đó. Nếu mt điu tương t như vy xy ra mt ln na, s khó cho ông Biden trong vic đng ý đ M tham gia lại vào Hi đng.

Đó s là mt chiến thng cho Trung Quc, quc gia coi t chc này là đu tàu trong chiến dch xác đnh li các chun mc toàn cu. Trung Quốc đã s dng Hội Đồng đ bo đm các ngh quyết làm suy yếu nhân quyn, nhn mnh slãnh đo của nhà nước đi vi quyn ca các cá nhân và “đi thoi” tôn trng gia các quc gia thay vì buc các quc gia phi gii trình khi h vi phm.

Trung Quốc cũng đã phn đi mnh m các ngh quyết chng li các quc gia c th, cho rng các quc gia này không nên can thip vào công vic ca nước khác. Tiếng nói ca Trung Quc trong Hi đng, dù vi tư cách là quan sát viên hay thành viên, đu giúp h chng li nhóm ch trích ngày càng tăng. Vào tháng 10, 39 thành viên đã ký mt tuyên b lên án tình trng khng khiếp Tân Cương, so vi 23 nước mt năm trước đó. S nước ký tuyên b bo v Trung Quc gim t hơn 50 xung còn 45.

Vào năm 2021, chc v ch tch được cho là s do mt thành viên LHQ thuc khu vc Châu Á Thái Bình Dương đm nhim, là  Fiji và Trung Quc sẽ  thay phiên nhau. Đi din ca Fiji được các quốc gia khác tôn trng vì lp trường ca h v nhân quyn. Fiji đã ng c và không có đi th.

Nhưng vào tháng 11, Bahrain cũng đã ng c. Syria sau đó đã phn đi vic ng c ca Fiji. Các nhà ngoi giao cho rng nhng đng thái này được Trung Quc và các nước thân hữu ca h khuyến khích. Sau đó, mt ng c viên th ba xut hin vàcũng được Trung Quc chp nhn là Uzbekistan. Fiji và các nước láng ging trên đo Thái Bình Dương cm thy b bt nt.

Nhưng các nước Châu Á – Thái Bình Dương đã không thng nht được s la chn. Vì vy, thành viên đy đ ca Hi đng có th chn mt ch tch vào tháng Giêng. Điu đó có th có li cho Fiji và, các đc s phương Tây hy vng, cho vic ci thin các n lc nhân quyn ca LHQ.

Nguồn: https://www.economist.com/china/2020/12/16/sensing-change-in-washington-china-is-mustering-allies-at-the-un


Visited 1 times, 1 visit(s) today
CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)