VNTB – Tự mừng

VNTB – Tự mừng

Overview

Thơ Bùi Minh Quốc

 

Minh Quốc thong dong đáo bát tuần

Thân còm, tóc bạc vẫn hồn xuân

Đường thơ vững bước đường tranh đấu

Càng đấu nghe càng săn chắc gân

Nhằm thẳng bạo quyền thơ phóng bút

Giật phăng mặt nạ lũ manh tâm

Thơ quyết cùng dân đòi chúng trả

Món nợ QUYỀN DÂN xương máu dân

Categories: Diễn Đàn, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.