VNTB – Tượng đài Nguyễn Phú Trọng

VNTB – Tượng đài Nguyễn Phú Trọng

Lê Tự Do

 

(VNTB) – Ngay trong nội bộ đảng đang ngày càng rõ trong biểu hiện xây dựng và tôn sùng một tượng đài mới là “Nguyễn Phú Trọng”

 

Bà Nguyễn Thị Thanh – phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội – đã có buổi trao đổi với báo chí xung quanh việc sửa đổi nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Một người làm cán bộ to, cả họ được dựa dẫm?

Theo bà Thanh, sắp tới đây việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm với những người được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định tại nghị quyết 85 Quốc hội khóa XIII, trên cơ sở cụ thể hóa quy định 262 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh trong hệ thống chính trị.

“Bởi thực tế, dân gian đã có câu “con chim có lông, con người có tiếng”, và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh danh dự, liêm sỉ là điều thiêng liêng, quý trọng nhất của mỗi con người. Vì vậy, kết quả lấy phiếu không chỉ có giá trị để cấp có thẩm quyền nhìn nhận, đánh giá cán bộ mà còn mang ý nghĩa rất lớn về vấn đề danh dự. Đây sẽ là sự tự hào của cơ quan, gia đình, các cá nhân với họ, nhất là khi họ sắp kết thúc cuộc đời công tác”, bà Thanh nhấn mạnh quan điểm của cá nhân bà xoay quanh chuyện pháp trị dung hòa với đức trị theo sự chỉ đạo mang tính định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cách hiểu và công khai với các nội dung phát biểu trên của cương vị phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho thấy ngay trong nội bộ đảng đang ngày càng rõ trong biểu hiện xây dựng và tôn sùng một tượng đài mới là “Nguyễn Phú Trọng”.

Sở dĩ có thể nhận định như trên vì những viện dẫn các phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thật ra cũng chỉ là lặp lại những ý trong tiết giảng về môn Tư tưởng Hồ Chí Minh trên giảng đường đại học, cũng như các khóa học thường kỳ của trường chính trị tại địa phương.

Hồ Chí Minh và vấn đề dung hòa đức trị với pháp trị

Xin được trích một đoạn trong giáo trình “Mối quan hệ giữa “đức trị” và “pháp trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam” mà sinh viên trường luật đang được học: “Đức trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền là một nhà nước do Đảng chân chính và cách mạng lãnh đạo, có những con người thấm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

“Đức trị” trong tư tưởng Hồ Chí Minh còn mang hàm ý “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”; vừa nêu gương, vừa tăng cường giáo dục, rèn luyện đạo đức mới cho cán bộ, đảng viên, cho nhân dân. Theo Người, nếu đạo đức bị tha hóa thì dù pháp luật có hoàn thiện bao nhiêu cũng khó thực hiện được trong thực tiễn. Pháp luật phải truyền tải được những giá trị cốt lõi của đạo đức xã hội, những chuẩn mực đạo đức của dân tộc.

Dưới chế độ mới, bộ máy nhà nước được thiết lập theo nguyên tắc “mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân”, đưa nhân dân lao động trở thành người chủ của xã hội, chủ thể gốc của quyền lực.

Vì thế, ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Đây là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng Việt Nam của Người”.

Thay lời kết

Nếu đến hiện tại khi viện dẫn những ý tương tự được cho là “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh” như cách mà bà phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang ‘dựa dẫm’, sẽ dễ đưa đến suy diễn rằng trong suốt thời gian rất dài, đảng vẫn chưa thể huấn luyện các đảng viên thấm nhuần “Tư tưởng Hồ Chí Minh”; chính lẽ đó nên giờ đây đảng đành lặp lại những “ý tưởng đức trị cũ” qua xây dựng một thần tượng mới trong đảng là “Nguyễn Phú Trọng”.

‘Đèn cù’ trong thực thi cân bằng giữa pháp trị và đức trị, xem ra vẫn là mối bùng nhùng mà Tổng bí thư đương nhiệm đang lúng túng chưa tìm được quyết sách thích hợp.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)