VNTB – Tuyên bố của Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ về vụ án Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

VNTB – Tuyên bố của Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ về vụ án Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

IJAVN Staff

 

Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền LHQ:  Ravina Shamdasani

 

Địa điểm: Geneva

Ngày: ngày 8 tháng 1 năm 2021

Chủ đề:  Việt Nam

 

Vào thứ Ba, ngày 5 tháng Giêng, ba nhà báo độc lập ở Việt Nam đã phải nhận các bản án nghiêm khắc từ 11 đến 15 năm tù sau khi bị kết tội vi phạm an ninh quốc gia – một diễn biến đáng lo ngại dường như là một phần của cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với quyền tự do ngôn luận ở Quốc gia này.

Các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, lần lượt là chủ tịch, phó chủ tịch và hội viên trẻ của Hội nhà báo độc lập Việt Nam, đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết tội “làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm mục đích chống phá Nhà nước ”theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế. Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người bị kết án 11 năm tù và 3 năm quản chế. Cả ba cá nhân đều bị giam giữ trước khi xét xử kéo dài và mặc dù Chính phủ [Việt Nam] đã đưa ra những đảm bảo rằng sẽ tuân thủ đúng thủ tục, nhưng vẫn có những lo ngại nghiêm trọng về việc liệu quyền của họ có được xét xử công bằng hay không.

Chúng tôi vô cùng lo ngại về việc sử dụng các luật mơ hồ để bắt giữ tùy tiện ngày càng nhiều nhà báo độc lập, blogger, nhà bình luận trực tuyến và những người bảo vệ nhân quyền – vi phạm Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Sau đó, họ thường xuyên bị giam giữ bất hợp pháp trong thời gian dài trước khi xét xử, với các báo cáo thường xuyên về các hành vi vi phạm quyền được xét xử công bằng và lo ngại về việc họ bị đối xử trong trại giam. Một số người trong số họ đã phải nhận những bản án nặng sau khi bị kết án vì tội chống lại an ninh quốc gia.

Cao ủy Nhân quyền và một số cơ chế nhân quyền của Liên hợp quốc, như Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, cơ quan giám sát việc thực hiện ICCPR, đã nhiều lần kêu gọi Việt Nam hạn chế sử dụng luật hạn chế để cắt giảm các quyền tự do cơ bản và duy trì các nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của họ. Chúng tôi cũng vô cùng lo ngại rằng những cá nhân cố gắng hợp tác với các cơ quan nhân quyền của LHQ sẽ bị đe dọa và trả thù, có khả năng ngăn cản những người khác chia sẻ thông tin về các vấn đề nhân quyền với LHQ.

Chúng tôi tiếp tục nêu ra những trường hợp này với Chính phủ Việt Nam, kêu gọi họ ngừng sử dụng nhiều lần các cáo buộc hình sự nghiêm trọng như vậy đối với các cá nhân thực hiện các quyền cơ bản của họ, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận – và trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người đã bị giam giữ trong những trường hợp như vậy.

Chúng tôi cũng kêu gọi Chinh phủ Việt Nam sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan của Bộ luật Hình sự để phù hợp với nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 19 của ICCPR liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Mọi người có thể thực hiện các quyền này mà không sợ bị trả thù.

kết thúc

Mọi chi tiết và yêu cầu báo đài, vui lòng liên hệ:

Ravina Shamdasani  + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org or

Liz Throssell + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org or

Marta Hurtado  + 41 22 917 9466mhurtado@ohchr.org

Tag and share

Twitter @UNHumanRights

Facebook unitednationshumanrights

Instagram @unitednationshumanrights

*****

Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights:  Ravina Shamdasani

Location: Geneva

Date: 8 January 2021

Subject:  Viet-Nam

On Tuesday, 5 January, three independent journalists in Viet Nam received severe sentences of between 11 and 15 years’ imprisonment after being found guilty of national security offences – a disturbing development that appears to be part of an increasing clampdown on the freedom of expression in the country.

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan, respectively chairperson, the vice chairperson and a young member of the Independent Journalists Association of Viet Nam, were convicted by the People’s Court in Ho Chi Minh City of “making, storing, spreading information, materials, items for the purpose of opposing the State” under Article 117 of the Criminal Code. Pham Chi Dung was sentenced to 15 years in prison and three years on probation. Nguyen Tuong Thuy and Le Huu Minh Tuan were each sentenced to 11 years in prison and three years on probation. All three individuals were held in lengthy pre-trial detention, and despite assurances given by the Government that due process was followed, there are serious concerns about whether their rights to a fair trial were fully respected.

We are deeply concerned by the use of vaguely-defined laws to arbitrarily detain an increasing number of independent journalists, bloggers, online commentators and human rights defenders – in violation of Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). They are then frequently held incommunicado for long periods in pre-trial detention, with regular reports of violations of the right to a fair trial and concerns about their treatment in detention. Several of them have received lengthy sentences following their conviction for crimes against national security.

The High Commissioner for Human Rights and a number of UN human rights mechanisms, including the UN Human Rights Committee which oversees implementation of the ICCPR, have repeatedly called on Viet Nam to refrain from using restrictive legislation to curtail fundamental freedoms and to uphold its international human rights obligations. We also have serious concerns that individuals who try to cooperate with the UN’s human rights bodies are subjected to intimidation and reprisals, potentially inhibiting others from sharing information about human rights issues with the UN.

We continue to raise these cases with the Government of Viet Nam, to call on them to stop the repeated use of such serious criminal charges against individuals for exercising their fundamental rights, especially to freedom of expression – and to unconditionally release all those who have been detained in such cases.

We also urge them to revise and amend the relevant provisions of the Criminal Code to bring them in line with Viet Nam’s obligations under Article 19 of the ICCPR relating to the freedom of expression. People should be able to exercise these rights without fear of reprisals.

ENDS

For more information and media requests, please contact:

Ravina Shamdasani  + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org or

Liz Throssell + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org or

Marta Hurtado  + 41 22 917 9466mhurtado@ohchr.org

Tag and share

Twitter @UNHumanRights

Facebook unitednationshumanrights

Instagram @unitednationshumanrights

SOURCE: https://bangkok.ohchr.org/press-briefing-note-viet-nam/


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)