VNTB – Việt Nam chống dịch quá sang!

Nguyễn Thị Sen    (VNTB) – Mô hình chống dịch Việt Nam tiêu phí quá nhiều tài nguyên cho cái không cần, cái cần thì lại chi li.    Tôi đã qua mấy đợt cách ly toàn quốc từ tháng 3 năm 2020 cho tới nay đã là gần 16 tháng, vắc xin đã được … Continue reading VNTB – Việt Nam chống dịch quá sang!