VNTB – Xé nháp… đại hội mười ba

VNTB – Xé nháp… đại hội mười ba

Overview

Thăng Long

(VNTB) – Nội dung của Hội nghị Trung ương 13 có thể xem là một “phiên trù bị” mang tính “xé nháp” cho Đại hội Đảng khóa XIII.

 

Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 5-10 thảo luận, xem xét về: Tình hình kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến 10-10.

Nội dung của Hội nghị Trung ương 13 có thể xem là một “phiên trù bị” mang tính “xé nháp” cho Đại hội Đảng khóa XIII.

“Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII” là vấn đề thu hút quan tâm của công luận, với thắc mắc liệu vài tháng tới đây ông Nguyễn Phú Trọng có sẽ là “cựu vương”?

Tính đến ngày 20-8-2020, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; có 107 vị lần đầu tham gia Ủy viên chính thức, và 44 vị tham gia Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Ở lần Hội nghị Trung ương 13, theo phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Phú Trọng, thì, “Căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương lần này cũng như ý kiến góp ý của Trung ương, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng”.

Trước mắt, có thể thấy rằng ‘hoạn lộ chính trị’ của 107 nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức đang được ‘nhấc lên – đặt xuống’ với chuyện ‘chọn ai – bỏ ai’ cho nhiệm kỳ mới từ các vị được gọi là lên “Trung ương” ở nhiệm kỳ hiện tại; có nghĩa là “người khóa cũ” sẽ quyết chuyện nhân sự cho “người khóa mới”.

Xem ra chính trị ở Việt Nam trong ‘bầu bán’ khá rối rắm của chuyện dáng dấp cung đấu đầy thủ đoạn chốn vương triều, mà khán giả truyền hình xứ Việt thường thấy trong phim truyền hình dài tập của Trung Quốc.

Tính đến thời gian đang diễn ra Hội nghị Trung ương 13, thì diện mạo những nhân vật quyền lực cho nhiệm kỳ mới của đảng chính trị được tóm lược như sau – trích số liệu của Ban Tổ chức Trung ương:

Thống kê tới ngày 30-9, từ kết quả 14/67 đảng bộ đã hoàn thành đại hội đảng bộ, trong đó Đảng bộ Quân đội không bầu cấp ủy theo quy định, kết quả có  tổng số cấp uỷ viên khoá mới được bầu là 654 người, trong đó, có 437 người tái cử (67,5%), 213 người tham gia lần đầu (32,5%).

Có 93 người thuộc 7 đảng bộ các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Kon Tum, Gia Lai là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 14,2%; trong đó, Lạng Sơn đạt 49,1%. Có 101 cấp ủy viên là nữ, chiếm 15,4%.

Độ tuổi trung bình của cấp ủy là 48,57. Tổng số ủy viên ban thường vụ là 192 người, trong đó, số tái cử 132 (68,8%); tham gia lần đầu 60 (31,2 %); cán bộ nữ 27 (14,06%); cán bộ dưới 40 tuổi 3 (1,56%); cán bộ người dân tộc thiểu số 28 (14,58%). Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 13 người, trong đó số tái cử 10 (chiếm 73%); tham gia lần đầu 3 (23%); cán bộ nữ 4 (30,76%); cán bộ người dân tộc thiểu số 1 (Gia Lai, chiếm 7,69%). Có 5 bí thư tỉnh ủy (Quảng Ninh, Sơn La, Yên Bái, Cần Thơ, Gia Lai) trong độ tuổi 45 – 50 tuổi. Có 8 bí thư cấp ủy không phải người địa phương (61,53%).

Trường hợp giới thiệu tái cử ban chấp hành nhưng không trúng cử xảy ra Vĩnh Long, Cần Thơ, Gia Lai. Có nơi bầu 2 lần mới đủ số lượng ban thường vụ. Có người trúng cử ban thường vụ nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại (An Giang).

Số liệu ở trên cho thấy cơ bản mọi chuyện vẫn không có gì mới, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát về “cơ cấu nhân sự” của Bộ Chính trị khóa XII.

Có ý kiến ngờ vực lá bài tẩy về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, thật ra vẫn còn phải chờ hai địa phương là Hà Nội và Sài Gòn tổ chức đại hội đảng bộ. Với riêng Sài Gòn/ thành phố Hồ Chí Minh, thì đây chính là “tiền phương” của rất nhiều chính khách trong chuyện ‘bà đỡ’ về tiềm lực tài chính, kinh tế, và đặc biệt là những mối quan hệ đa phương của các phe nhóm quyền lực trong chính nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Categories: Chính Trị, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.