VNTB – Y tế vẫn tiếp tục… rối

Mai Lan (VNTB) – “Đồng giá”  viện phí ở các bệnh viện công đang là yêu cầu gây lúng túng với các giám đốc bệnh viện này.   Từ ngày 15-8-2023, khung giá mới này được quy định tại Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế. Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh theo yêu … Continue reading VNTB – Y tế vẫn tiếp tục… rối