VNTB – Hunsen  đưa quân tới biên giới Việt Nam bắn hạ máy bay không người lái – drones

    (VNTB) – Hun Sen treo giải thưởng 200.000 cho một drone bị bắn hạ   PHNOM PENH – Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh gửi quân tới biên giới phía đông sau khi phát hiện các máy bay không người lái từ Việt Nam bay vào lãnh thổ Campuchia. Phát biểu … Continue reading VNTB – Hunsen  đưa quân tới biên giới Việt Nam bắn hạ máy bay không người lái – drones