VNTB – Biển Đông, gia sản của Đông Nam Á và là sân nhà của mọi quốc gia

Anh Khoa  dịch    (VNTB) – Bằng tuyên bố “chủ quyền không thể tranh cãi” trên một diện tích lớn hơn so với địa Trung Hải và chà đạp quyền... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: