Tag "Nguyễn Chí Dũng bị bắt"

Back to homepage
Chính Trị Diễn Đàn Tin mới

RFS – Việt Nam bắt giữ hai thành viên của hội nhà báo độc lập

Hai vụ bắt giữ được thực hiện cách nhau hai ngày. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RFS)  kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, Liên