Tag: dự án nghiên cứu

VNTB – Quân đội Trung Quốc đang khai thác những nghiên cứu do Liên minh Âu châu tài trợ

- 02.07.2024 7:12

Anh Khoa dịch   (VNTB) - Trong mười năm qua EU đã tài trợ 26 triệu euro cho ít nhất 14 dự án hợp tác ... Đọc thêm