Tag: giá khám chữa bệnh

VNTB – Y tế vẫn tiếp tục… rối

- 31.08.2023 8:34

Mai Lan (VNTB) - “Đồng giá”  viện phí ở các bệnh viện công đang là yêu cầu gây lúng túng với các giám đốc bệnh ... Đọc thêm