Tag "luân chuyển cán bộ"

Back to homepage
Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Sao lại như thế, cách mạng ơi?

Nguyễn Nam (VNTB) – Một du khách là người Hà Nội kể rằng ông quá đỗi ngạc nhiên, khi ở một số nơi từng là cái nôi của cách mạng