Tag "ngạo nghễ"

Back to homepage
Tin mới VNTB Xã hội

VNTB – Biên giới tháng 2: ngạo nghễ Việt Nam

Hữu Sự    (VNTB) –  ‘Ngạo nghễ’ tức tỏ ra không một chút sợ sệt.   ‘Ngạo nghễ Việt Nam’ xứng đáng được xướng tên gọi để ghi nhớ sự kiện