VNTB – Tội cho ông phó Hội đồng Lý luận Trung ương

Lynn Huỳnh (VNTB) – Thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 35-QĐ/TW về thành phần Hội đồng Lý luận Trung ương... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: