Tag: phó Hội đồng Lý luận Trung ương

VNTB – Tội cho ông phó Hội đồng Lý luận Trung ương

- 09.03.2020 1:28

Lynn Huỳnh (VNTB) - Thay mặt Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 35-QĐ/TW về thành phần Hội ... Đọc thêm