Tag "phúc trình toàn cầu"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới

HRW – Việt Nam: Vi phạm nhân quyền gia tăng

(VNTB) – Thêm nhiều vụ bắt bớ trước kỳ Đại hội Đảng   (New York, ngày 13 tháng Giêng năm 2021) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền