VNTB – VASEP kiến nghị Thủ tướng ‘xem xét, chỉ đạo tháo gỡ’

VNTB – VASEP kiến nghị Thủ tướng ‘xem xét, chỉ đạo tháo gỡ’

Hàn Lam

 

(VNTB) – Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) yêu cầu huỷ bỏ các quy định bất cập.

 

Trần chi phí lãi vay để tính thuế thu nhập cần được hủy bỏ

Theo kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), đang có các quy định bất cập liên quan áp trần chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp, như sau:

Khái niệm về “Các bên có quan hệ liên kết” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05-11-2020 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trong đó có trường hợp: Doanh nghiệp có giao dịch liên kết là: “Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay”.

Việc quy định giao dịch đi vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp vay dài hạn để đầu tư là giao dịch liên kết, từ đó áp trần chi phí lãi vay để tính thuế thu nhập là không hợp lý, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, cũng như dòng tiền của doanh nghiệp trong các năm đầu khi mới đầu tư.

VASEP kiến nghị: Sửa đổi lại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP để hủy bỏ quy định coi giao dịch đi vay giữa ngân hàng và doanh nghiệp vay dài hạn để đầu tư là giao dịch liên kết, giúp doanh nghiệp không phải bị áp trần chi phí lãi vay khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sửa đổi lại quy định các đối tượng không thuộc phạm vi áp trần chi phí lãi vay tại điểm c, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP như tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, … để các doanh nghiệp sản xuất không phải chịu áp mức trần của tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Vướng mắc trong phân loại bùn thải của nhà máy chế biến thủy sản

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Thông tư 02) ngày 10-01-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bùn thải thủy sản có mã chất thải là 14.03.04 và là chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý (ký hiệu là TT), không được coi là chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế (ký hiệu là TT-R).

Điều này khiến cho bùn thải thủy sản không thể giao làm nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất phân bón mà phải giao cho các công ty xử lý, chủ yếu dưới 2 hình thức là chôn lấp hoặc đốt, vừa gây lãng phí nguồn lợi, vừa tăng thêm ô nhiễm môi trường.

VASEP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét đưa bùn thải thủy sản vào loại chất thải rắn thông thường có khả năng tái chế và cấp ký hiệu (TT-R) như quy định tại khoản 3, điều 24, thông tư 02/2022/TT-BTNMT để các nhà máy thủy sản có thể giao cho các nhà máy sản xuất phân bón làm nguyên liệu sản xuất.

Quan ngại trong thực thi trách nhiệm tái chế (EPR) và định mức chi phí tái chế (Fs)

Cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp ngành hàng thủy sản nói riêng bày tỏ quan ngại trong cách thức thực thi tái chế (EPR) và định mức chi phí tái chế (Fs) cao.

Trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài nguyên Môi trường đang chủ trì dự thảo về việc “ban hành định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính phục vụ quản lý, giám sát, hỗ trợ thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu”, định mức chi phí tái chế (Fs) còn rất cao.

VASEP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh và sửa đổi các nội dung đang vướng mắc trong Dự thảo Quyết định, trong đó: xem xét lại định mức chi phí tái chế (Fs): áp dụng hệ số 0,1 cho các vật liệu có giá trị, vật liệu thu hồi được cao hơn chi phí tái chế, bao gồm bao bì kim loại (gồm cả nhôm và sắt), bao bì giấy (thay cho hệ số 0,2 cho nhôm và giấy; hệ số 0,4 cho bao bì sắt trong dự thảo); áp dụng hệ số Fs 0,2-0,45 cho các loại bao bì: thủy tinh, nhựa cứng PET, nhựa cứng HDPE, bao bì đơn vật liệu mềm và bao bì giấy hỗn hợp.

Bất cập về mức đóng bảo hiểm xã hội và kinh phí công đoàn

Trong bối cảnh cuộc sống người lao động còn khó khăn và các doanh nghiệp đang suy giảm sản xuất, các khoản tính gộp vào lương để đóng bảo hiểm xã hội cũng cần có sự điều chỉnh cho hợp lý để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người lao động.

VASEP kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính có ý kiến đề xuất với Quốc hội (i) giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động về mức đóng tương đương của năm 2009, tức là người lao động đóng 5% và người sử dụng lao động đóng 15%, tổng cộng 20%, thay vì mức 25,5% như hiện nay;

(ii) đề xuất giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động còn 0,5% và của người sử dụng lao động còn 0,5% và có lộ trình giảm tiếp cho phù hợp với điều kiện thực tế; và (iii) đề xuất giảm mức đóng kinh phí công đoàn từ 2% xuống tối đa 1% quỹ lương.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)