Tag: Ánh Liên

VNTB – Phạm Chí Dũng – Đừng mặc định duy ý chí chuyện “lề báo”

- 23.11.2020 1:48

Ánh Liên (VNTB) - Người viết báo và cơ quan báo chí cần tỉnh táo, sáng suốt, khách quan, trung thực, công tâm, đúng mực ... Đọc thêm

VNTB – Ông Trump sao ngon bằng ông Chân vịt

- 02.10.2020 1:02

Ánh Liên    (VNTB)- Ông Chân vịt lệnh cho công an bắt người khẩn cấp, một tờ báo bị đình chỉ hai tháng và bị ... Đọc thêm