Tag: Bộ trưởng Bộ Công an

VNTB – Em trai của Đại tướng Trần Đại Quang tạm quyền Bộ trưởng Công an

- 23.05.2024 2:59

Nguyễn Huỳnh   (VNTB) - Bộ Chính trị đã chọn tướng Trần Quốc Tỏ là người nắm giữ “thanh bảo kiếm” của Đảng.   Thượng ... Đọc thêm

VNTB – Bộ Chính trị và Quốc hội Việt Nam đang cùng bế tắc

- 20.05.2024 4:37

Thới Bình   (VNTB) - Về nguyên tắc thì sắp tới đây Chủ tịch nước Tô Lâm có quyền bãi nhiệm Phạm Minh Chính. Ngược ... Đọc thêm