Tag: cấm loa kéo

VNTB – “Anh chưa thấy không có nghĩa là không có”…

- 21.03.2021 12:11

Út Sài Gòn   (VNTB) - Hát hò còn là chén cơm, manh áo…   Vấn đề kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn ... Đọc thêm

VNTB – Tôi biết làm sao?

- 20.03.2021 3:13

Quang Nhựt   (VNTB) - Cấm hết toàn bộ như vậy đó thì tụi em làm ăn khó khăn lắm   Có lẽ, sinh ra ... Đọc thêm