Tag: đảo Thị Tứ

Đảo Thị Tứ (Pag-asa) Là Của Việt Nam

- 27.06.2020 11:29

Trần Trung Đạo   Ngày 12 tháng 7, 2016 Tòa án Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration) quyết định Philippines đúng khi chống ... Đọc thêm