Tag: dương anh đức

VNTB – Ông Dương Anh Đức đang ở vai ác?

- 21.08.2022 5:10

Lê Tự Do   (VNTB) - Đường hoạn lộ của ông phó chủ tịch TP.HCM đang vào đoạn “ổ voi”…   Ông Dương Anh Đức ... Đọc thêm

VNTB – Thế lực thù địch là đây chứ còn đâu nữa

- 18.08.2022 1:18

Hoàng Mai   (VNTB) - Đừng vì ghét mặt thằng bố mà “khủng bố” thằng con.   Nói theo thuyết âm mưu thì ông Dương ... Đọc thêm