Tag: hiến tạng

VNTB – Nội tạng thủ tướng còn gì mà đòi hiến!

- 21.05.2024 2:47

Dân Trần   (VNTB) - Ai bị xui mới bị ghép nội tạng của thủ tướng   Ông Phạm Minh Chính vừa tham gia phát ... Đọc thêm