Tag: hoà hưng

VNTB – Không có đất làm hồ, vậy đất đâu để trồng rừng?

- 07.09.2023 11:46

Hòa Hưng (VNTB) - Chủ đầu tư phải trồng khôi phục và trồng bù vào số rừng cây sẽ bị triệt hạ tại Khu bảo ... Đọc thêm