Tag: Học phí đại học

VNTB – Học phí trường Y Dược sẽ tăng cao

- 02.12.2023 6:31

Định Tường (VNTB) - Học phí tăng cao nhằm ‘bù’ lại cho phần ‘hỗ trợ’ một số chuyên ngành?   Hồi năm 2000 từng có ... Đọc thêm

VNTB – Học phí đại học: không tiện tiết lộ!

- 22.05.2023 5:12

Mai Lan   (VNTB) - Tính đến hiện tại thì học phí đại học ở niên khóa cận kề sẽ cụ thể tăng là bao ... Đọc thêm

VNTB – Gánh nặng trĩu vai khi có con đậu vào đại học

- 16.05.2023 4:50

Định Tường   (VNTB) -  Tiền lương cơ bản tăng, và học phí đại học cũng được chính phủ đồng ý tăng…   Viên chức, ... Đọc thêm

VNTB – Học phí đại học ở trường công cũng cao chót vót

- 06.08.2022 7:06

Hoài Nguyễn   (VNTB) - Từ năm học 2022-2023, học phí Đại học Luật TP.HCM có mức cao nhất 765,9 triệu đồng một khóa.   ... Đọc thêm

VNTB – Con nhà nghèo đừng mơ vào đại học

- 23.06.2020 12:37

Mai Lan (VNTB) - Đâu chỉ nhà nghèo, với những gia đình trung lưu, thì gánh nặng học phí ở bậc đại học sắp tới ... Đọc thêm