Tag: Luật đầu tư

VNTB – Đại bàng không làm tổ tại Việt Nam do thiếu ưu đãi đầu tư phù hợp

- 06.07.2024 6:04

(VNTB) - Nhiều tập đoàn lớn đã đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam, nhưng cuối cùng đã chuyển sang quốc gia ... Đọc thêm

VNTB – Không biết xài tiền…

- 24.10.2022 1:39

Hàn Lam   (VNTB) - Từ tháng 9-2022 một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương dồn dập có văn bản xin trả lại ... Đọc thêm

VNTB – Không quản lý được nên… dừng?

- 18.06.2020 11:28

Võ Hàn Lam (VNTB) - Chiều 18-6, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), bỏ quy ... Đọc thêm