Tag: Nguỵ Hữu Tâm

VNTB – Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan

- 05.12.2021 12:01

  Ngụy Hữu Tâm   Tôi bắt đầu viết bài này vào những ngày đầu tháng mười hai. Năm nay đông đến sớm và sẽ ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 12)  

- 25.11.2021 12:28

  Ngụy Hữu Tâm   Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan. Tôi bắt đầu viết bài ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 11)

- 15.11.2021 12:04

   Ngụy Hữu Tâm   (VNTB) - Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan   Tôi bắt ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 10)  

- 01.11.2021 3:50

Ngụy Hữu Tâm Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan.   Tôi bắt đầu viết bài này ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 8)

- 24.10.2021 12:09

Ngụy Hữu Tâm Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan. Tôi viết bài này vào những ngày ... Đọc thêm

VNTB – Moritzburger và những vấn đề liên quan

- 17.10.2021 12:00

   Ngụy Hữu Tâm   Tôi bắt đầu viết bài này vào ngày Giải phóng Thủ đô 10.10.1954. Nói đến Giải phóng Thủ đô, sau ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi (bis 6)  

- 10.10.2021 12:11

Ngụy Hữu Tâm   Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan.   Tôi viết bài này vào ... Đọc thêm

VNTB – Kỷ niệm 65 năm ngày đoàn học sinh trường Maxim Gorki Heim đặt chân lên thành phố Frankfurt/Oder, CHDC Đức

- 29.09.2021 12:00

Ngụy Hữu Tâm   Kỷ niệm của tôi ở tư cách là Moritzburger và những vấn đề liên quan. Tôi viết bài này vào ngày ... Đọc thêm

VNTB – Du sinh Việt Nam, Moritzburger, học nghề ở Đức

- 21.09.2021 12:00

Nguỵ Hữu Tâm   Về nhóm người Moritzburger đi học  Feinmechaniker-công nhân cơ khí chính xác ở VEB Kamera- und Kinowerke Dresden - Xí nghiệp ... Đọc thêm

VNTB – Vài nét chấm phá từ cuộc đời tôi

- 20.09.2021 12:02

Ngụy Hữu Tâm   Trước hết xin điểm qua  những gì vừa xuất hiện trên mạng.   Vừa có truyện ngắn của nhà văn Vũ Thư ... Đọc thêm

VNTB – Kỷ niệm với trường Maxim Gorki Heim

- 13.09.2021 12:03

Nguỵ Hữu Tâm   Cũng phải nhắc lại là ở chuyến đi thực tập tại nhà máy in Druckerei Sächsische Zeitung-Nhà in Nhật báo xứ ... Đọc thêm

Việt Nam Thời Báo
error: