Tag: Nguyễn Danh

(VNTB)-Không nên tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nữa

- 06.08.2014 4:30

Nguyễn Danh (VNTB) Có lẽ điều dễ nhận biết nhất trong tư duy làm giáo dục ở nước ta từ trước tới nay vẫn chú ... Đọc thêm

(VNTB)-Hòa giải dân tộc: Không lẽ dễ dàng vậy sao?

- 01.08.2014 11:14

  Nguyễn Danh(VNTB) Đánh giá về việc ca sĩ Khánh Ly - một ca sĩ gắn liền với tên tuổi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ... Đọc thêm

(VNTB)-Ai là người giương cao ngọn cờ hòa hợp dân tộc?

- 01.08.2014 6:55

Nguyễn Danh(VNTB) Có thể bao quát một nhận định rằng: không có nhiều dân tộc trên trái đất này chịu nhiều đau thương tang tóc như ... Đọc thêm