Tag: nịnh nọt

VNTB – Vừa đấm vừa xoa

- 11.06.2024 5:22

Ngọc Linh Lan   (VNTB) - Cùng tường thuật một nội dung hội nghị sơ kết, có báo thì khen, có báo lại chê…   ... Đọc thêm

VNTB – Bí thư trung ương đoàn: vừa nịnh, vừa dốt, lại còn tham

- 05.04.2024 4:53

Chánh Thành   (VNTB) - "Cán bộ Đoàn phải là hình mẫu, tấm gương cho các bạn trẻ cả nước học hỏi, noi theo." Cuối ... Đọc thêm