Tag: thẩm mỹ chui

VNTB – Thẩm mỹ chui “ở đây” nhà nước “ở đâu”?

- 19.06.2024 12:12

Minh Triều   (VNTB) - Chỉ khi xử phạt thật nghiêm minh thì mới giải quyết triệt để được tình trạng thẩm mỹ chui   ... Đọc thêm

VNTB – Nhà nước bất lực với thẩm mỹ chui

- 09.05.2024 2:50

Minh Triều     (VNTB) - Công an và các cơ quan chức năng địa phương biết thừa chỗ nào có viện thẩm mỹ chui, trái ... Đọc thêm