Tag: thời bao cấp

VNTB – Việt Nam đang trở lại thời bao cấp

- 11.06.2024 5:42

Dân Trần   (VNTB) - Gần 40 năm sau khi thực hiện đổi mới 1986, nhà cầm quyền lại từng bước muốn điều hướng nền ... Đọc thêm

VNTB – Thời Bao Cấp, Thời Covid – Hai Thảm Kịch Lịch Sử (*)

- 03.10.2021 12:03

Lê Bá Vận   (VNTB) - Những hoàn cảnh của đất nước thời hiện tại khiến những người thuộc lớp trước bồi hồi nhớ về ... Đọc thêm