Tag: Tổng Đốc Phương

VNTB – Hồ sơ: Phi công Đỗ Hữu Vị là con trai của Tổng đốc Phương

- 06.07.2022 2:20

Lynn Huỳnh (VNTB) - Ngày 9-7-1916, giữa Thế chiến I khốc liệt, đại úy - phi công Đỗ Hữu Vị đã hy sinh dưới làn ... Đọc thêm