Tag: xuất bản sách

VNTB – “ Cánh Chim Phiêu Lãng” và Hoàng Phủ Ngọc Phan

- 12.08.2023 2:05

Trần Thế Kỷ   Nhiều người cho rằng ông Hoàng Phủ Ngọc Tường và em là Hoàng Phủ Ngọc Phan đều là tội đồ trong ... Đọc thêm

VNTB – Đã có quyền tự xuất bản sách, sao lại không được quyền tự xuất bản báo chí?

- 30.10.2021 1:46

Thới Bình   (VNTB) - “Ý kiến người dân” nếu làm phật lòng ai đó, sẽ bị quy chụp tội hình sự, và cứ như ... Đọc thêm