VNTB – Biếm họa: Người cầm lái vĩ đại

VNTB – Biếm họa: Người cầm lái vĩ đại

Trần Thế Kỷ

 

Người cầm lái vĩ đại

 

 

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại

Người cầm lái vĩ đại


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)