Bộ TT-TT: Cương quyết không tư nhân hóa báo chí

Bộ TT-TT: Cương quyết không tư nhân hóa báo chí

Overview

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về sai phạm trong hoạt động liên kết của VTV trong phiên họp báo Chính phủ chiều 1/4.

Chiều 1/4, trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng Thông tin và truyền Thông (Bộ TT-TT) Nguyễn Bắc Son đã trả lời những câu hỏi liên quan đến sai phạm của VTV trong hoạt động liên kết.

Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Bắc Son

Phóng viên báo Một thế giới đặt câu hỏi: “Vừa qua VTV có phản ánh Bộ TT-TT ban hành Thông tư 19 cách đây 6 năm là trái luật, có ảnh hưởng đến các đài truyền hình. Xin cho biết quan điểm về vấn đề này?”

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc cho biết, để quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, các cơ quan nhà nước ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó quy định các Bộ ban hành Thông tư.

“Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai theo đúng quy định tại Luật này”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Ngày 11/10/2006, để lập lại trật tự trong lĩnh vực báo chí, Bộ Chính trị có thông báo kết luận số 41 công tác báo chí, trong đó chỉ rõ các giải pháp, khẳng định không có báo chí tư nhân, không để tư nhân núp bóng báo chí.

Thông báo kết luận ghi rõ, xử lý nghiêm các báo vi phạm chủ trương đường lối chính sách của nhà nước, để tư nhân núp bóng liên doanh liên kết bất hợp pháp. Thông báo cũng giao Chính phủ quy hoạch báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, Thông tư 19 năm 2009 ra đời để báo chí thực hiện hoạt động liên kết tốt hơn.

Điều 1 Luật Báo chí hiện hành ghi rất rõ, báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

Như vậy, doanh nghiệp không có báo chí. Trước đây một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước có báo chí, do một số cơ quan nhà nước chuyển thành doanh nghiệp nên vẫn có báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lấy dẫn chứng trước đây báo Vietnamnet thuộc doanh nghiệp, sau đó chuyển về Bộ TT-TT; đài VTC trước cũng thuộc doanh nghiệp cũng đã về Bộ.

Tuy nhiên, trước đây đã có hoạt động liên kết tự phát để tư nhân núp bóng báo chí. Cho đến năm 2007, Bộ TT-TT ra đời. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Chính phủ đã giao Bộ TT-TT đánh giá lại tình hình hoạt động báo chí nói chung và hoạt động liên kết nói riêng, xây dựng hành lang cho hoạt động liên kết này để quản lý chặt chẽ.

“Việc liên kết là cần để huy động nguồn lực xã hội về tài chính và nhân lực nhưng liên kết ở đâu, chỉ liên kết trong các chương trình giải trí chứ không được liên kết trong chương trình chính trị xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Luật Xuất bản cũng nói rõ chỉ liên kết khai thác bản thảo, biên tập sơ bộ bản thảo, in và phát hành xuất bản phẩm, còn bản hoàn chỉnh vẫn phải do nhà xuất bản phê duyệt.

Đối với tác phẩm, tài liệu có nội dung về lý luận chính trị, lịch sử, tôn giáo, chủ quyền quốc gia, hồi ký thì nhà xuất bản không được liên kết biên tập sơ bộ bản thảo.

“Đối với báo chí thì chưa có quy định này nên phải có quy định dưới luật để điều chỉnh. Dự kiến trong tháng 6 tới đây, Bộ sẽ trình Chính phủ Luật Báo chí mới và trong tháng 10 sẽ trình Quốc hội. Trong khi chưa có luật quy định thì Ban Bí thư, Chính phủ yêu cầu phải có quy định, chế tài”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thông tin.

Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến Thủ tướng giao Bộ TT-TT xây dựng, trình Thủ tướng quy chế về liên kết.

Sau đó, Bộ TT-TT có 2 tờ trình báo cáo Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ đã có thông báo ý kiến Thủ tướng giao Bộ TT-TT ban hành quy chế.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Bộ Tư pháp khẳng định Bộ TT-TT xây dựng văn bản này đúng quy định, quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đã lấy ý kiến Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh…, tiếp thu giải trình các vấn đề khác nhau. Vì vậy, thông tư 19 được ban hành theo đúng quy định và đang có hiệu lực thi hành”.

Chương trình Nhân tố bí ẩn có nội dung thí sinh của chương trình lừa dối khán giả về thông tin cá nhân của mình (thí sinh Huyền Minh thực chất là ca sỹ Anh Thúy).

Gần đây, để tạo điều kiện cho một số đơn vị sự nghiệp, Nghị định 16 năm 2015 cũng ghi rõ tại điểm c, mục 2 điều 5, việc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội phải theo quy định của pháp luật.

Tất cả các đài phát thanh, truyền hình đều phải thực hiện quy định này. Thông tư 19 đã tạo hành lang cho hoạt động liên kết, nhiều chương trình liên kết đã góp phần tạo nguồn thu cho các đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định: “Vừa qua, cơ bản chúng ta đã thực hiện tốt, bên cạnh đó có việc chưa thực hiện tốt, phải có chế tài. Các đài truyền hình khi có vi phạm thì Bộ TT-TT căn cứ quy định hiện hành để xử lý”.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng khẳng định tạo mọi điều kiện cho các đài truyền hình hoạt động liên kết. Trong đó, Bộ đã cấp cho VTV tới 168 giấy phép.

“Nhưng vừa qua, VTV có sai phạm, như phát sóng khi chưa có giấy phép, thì phải xử phạt. Khi VTV có ý kiến, Chính phủ đã chuyển Bộ Tư pháp xem xét. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định trong quá trình các cơ quan nhà nước xem xét thì Thông tư vẫn có hiệu lực”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ TT-TT cũng cho rằng mỗi văn bản quy phạm pháp luật đều có tính lịch sử, việc sửa đổi cũng là cần thiết.

“Hiến pháp Việt Nam đã qua 4 lần sửa đổi, Luật BHXH mới chưa có hiệu lực mà có điều bất cập thì cũng có thể sửa. Nếu Thông tư 19 có điểm không còn phù hợp thì cũng phải sửa”.

Gần đây, Bộ Chính trị đã có 2 thông báo kết luận, khẳng định trong tình hình hiện nay thì phải đặc biệt quản lý chặt công cụ quan trọng này, không để tự phát phát triển, phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt báo chí, không để lợi ích nhóm chi phối, báo chí không cần nhiều nhưng phải tinh, chất lượng.

“Vấn đề tự chủ cho báo chí cần phân định rõ, như vậy các cơ quan báo chí chủ lực như VTV, VOV… phải làm tốt nhiệm vụ chính trị, bên cạnh các chương trình giải trí thì nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm”, Bộ trưởng Son nhấn mạnh.

Thông báo cũng chỉ rõ là không có báo chí tư nhân nhưng trong hoạt động báo chí có liên kết với tư nhân thì phải định hướng, chỉ đạo, quản lý, đây là vấn đề rất quan trọng phải làm rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son khẳng định, thông tư 19 sẽ được sửa đổi bổ sung theo tinh thần chặt chẽ hơn, bảo đảm thu hút nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các đài nhưng chặt chẽ hơn, không tạo khó khăn mà tạo thuận lợi cho các đài.

Theo Phạm Thịnh
(VTCnews)
* Tiêu đề do VNTB đặt
* Tựa đề gốc: Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói về sai phạm của VTV

Categories: Uncategorized

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.