VNTB – Tại sao một số người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Donald Trump

Anh Văn dịch Vic Satzewich Các vấn đề về chủng tộc và phân biệt chủng tộc đang nổi lên ở Hoa Kỳ khi người Mỹ chuẩn bị bỏ phiếu vào... đọc thêm »

VNTB – Bầu Kiên “quậy” hay câu chuyện thượng tôn pháp luật?

Anh Văn (VNTB) Người dân rùng mình trước lời của ông Lê Đông Phong lúc đó, một lãnh đạo với tư duy như vậy hỏi tại sao Việt Nam không lắm... đọc thêm »

VNTB – Văn hóa – nghệ thuật “giãy chết” hay là tư tưởng bám rễ ngân sách

Anh Văn (VNTB) “Nếu không tâm huyết với Đảng, với cách mạng thì không ai đề nghị rằng hội chúng tôi phải là hội chính trị-xã hội-nghề nghiệp”. Liên quan đến... đọc thêm »

VNTB – Ông Nguyễn Phú Trọng: người Cộng sản chân chính cuối cùng?

Anh Văn (VNTB) Là người Cộng sản cuối cùng, ông tìm cách lấy lại uy tín cho Đảng ông, nhưng càng lấy lại, nó lại càng là phương thuốc kéo dài... đọc thêm »

VNTB – Làn sóng “nhạc sĩ Việt” phản ứng lại chế độ

Anh Văn (VNTB) Bài hát như “Trại phục hồi nhân phẩm” và “Xin ông” là trong những tác phẩm mang ngôn từ thách thức với chính trị hiện tại. Nguyễn... đọc thêm »

VNTB – Bắt Trịnh Xuân Thanh: Ông Trọng làm, ông Phúc chịu

Anh Văn (VNTB) Việc bắt “Trịnh Xuân Thanh” ngay giữa lòng nước Đức cũng vẽ nên một bức tranh chính trị với hai màu tối sáng. Tối cho ông Nguyễn Xuân... đọc thêm »

VNTB – Việt Nam sẽ phát triển bằng… ‘huy động’ và in tiền?

Anh Văn (VNTB) – Nhà nước sẽ không lặp lại cách thức đổi tiền như năm 1985, mà ngược lại sử dụng kịch bản mang tính tinh vi hơn bằng... đọc thêm »

VNTB – Việt Nam sẽ phát triển bằng… ‘huy động’ và in tiền?

Anh Văn (VNTB) – Nhà nước sẽ không lặp lại cách thức đổi tiền như năm 1985, mà ngược lại sử dụng kịch bản mang tính tinh vi hơn bằng... đọc thêm »

VNTB – ‘Đổi mới lần II’: Nhu cầu có thực về ‘đối lập có kiểm soát’!

Anh Văn (VNTB) Ngay cả về mặt “nội bộ đảng”, nếu lợi ích không được điều hòa, tức khi yếu tố cấp tiến bị kìm hãm, thì nó sẽ là nguồn... đọc thêm »

VNTB – ‘Đổi mới lần II’: Nhu cầu có thực về ‘đối lập có kiểm soát’!

Anh Văn (VNTB) Ngay cả về mặt “nội bộ đảng”, nếu lợi ích không được điều hòa, tức khi yếu tố cấp tiến bị kìm hãm, thì nó sẽ là nguồn... đọc thêm »

VNTB – Bảo vệ môi trường từ góc nhìn nhiếp ảnh

Anh Văn (VNTB) Trong khi 1 triệu m3 bùn thải của nhiệt điện Vĩnh Tân 1 vẫn chưa giảm nhiệt, thì ông nhà điện EVN lại đang xúc tiến xin xả... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: