Tag "báo chí tư nhân"

Back to homepage
Tin mới VNTB

VNTB – Báo chí tư nhân mang đến lợi ích gì cho Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Luật báo chí Việt Nam hiện không thừa nhận các tổ chức báo chí tư nhân. Tư nhân không có quyền ‘sản xuất báo chí’. Cơ

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Tư nhân không thể chung sức xây dựng nền báo chí cách mạng?

Nguyễn Huỳnh (VNTB) – Vì sao cống hiến bất vụ lợi chỉ giới hạn trong đội ngũ các nhà báo thuộc hệ thống báo chí của Đảng, và các hội,

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Chính quyền đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cần báo chí tư nhân

Triệu Tử Long (VNTB) – Sở dĩ cần đến kênh truyền thông của báo chí tư nhân, là để phù hợp với mô hình quản trị “Chính quyền đô thị”.

Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Tự do – gương mặt đẹp đẽ nhất…

Vân Khanh (VNTB) – Báo chí đang góp phần thúc đẩy quá trình dân chủ hóa xã hội. Đó là quá trình lấy đối thoại thay cho độc thoại, lấy

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Quyền sở hữu ‘măng-sét’ tờ báo?

Loan Thảo (VNTB) – Sự khác biệt giữa “tư nhân hóa” báo chí, và tư nhân tham gia làm báo, có lẽ nằm ở chỗ quyền sở hữu. Sở hữu

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB- Báo chí tư nhân mang đến lợi ích gì cho Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Luật báo chí Việt Nam hiện không thừa nhận các tổ chức báo chí tư nhân. Tư nhân không có quyền ‘sản xuất báo chí’.  

Đối Diện Tin mới VNTB

VNTB – Không báo chí tư nhân vẫn đảm bảo tự do ngôn luận?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – “Lâu nay người dân đã giám sát phản biện trên báo chí nhưng có thể chưa nhiều. Một khi chúng ta quy định trong luật

Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Chưa như kỳ vọng nhưng để không đến nỗi thất vọng…

Hiền Vương (VNTB) – Phải nhanh chóng thay đổi hệ thống quản trị của mình, toàn diện hơn, minh bạch hơn… để có thể không đạt kỳ vọng nhưng không

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Nếu có báo chí tư nhân thì chẳng vội bán tháo AVG?

Trần Dzạ Dzũng (VNTB) – Nhà báo Đặng Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã đặt câu hỏi như vậy, mặc dù ông thừa nhận

Tin mới

Không lấy tiền nhà nước ra báo rồi ‘bán cái’ cho tư nhân

GS Nguyễn Minh Thuyết lưu ý, việc cho phép tất cả các tổ chức hưởng ngân sách nhà nước từ cấp tỉnh trở lên đều được thành lập cơ quan

Đối Diện VNTB

VNTB – “Báo đối lập công khai chống đối chính quyền”

Đinh Liên (VNTB) Trong loạt bài về Báo chí Sài Gòn trước năm 1975, với kỳ 5, báo Lao Động đặt một cái tiêu đề vô cùng ấn tượng: “Báo đối