Tag: CAMSA

VNTB – Làm sao để phòng chống nạn buôn người? (Bài 9)

- 02.10.2022 5:30

Đối tác trong phòng chống buôn người   Loạt bài về phòng, chống buôn người này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Việt ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao để phòng chống nạn buôn người? (Bài 7)

- 28.09.2022 10:49

Hoạt Động Truy Tố (tiếp theo)   Bài 7 trong loạt bài về phòng, chống buôn người   (Loạt bài về phòng, chống buôn người ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao để phòng chống nạn buôn người? ( bài 6)

- 27.09.2022 11:42

Hoạt Động Truy Tố (tiếp theo)   Bài 6 trong loạt bài về phòng, chống buôn người   (Loạt bài về phòng, chống buôn người ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao để phòng chống nạn buôn người? (bài 5)

- 27.09.2022 12:47

Hoạt Động Truy Tố (tiếp theo)     (Loạt bài về phòng, chống buôn người này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Việt ... Đọc thêm

VNTB – Làm sao phòng, chống buôn người? (Bài 2)

- 14.09.2022 7:38

Ngày 19 tháng 7, 2022, Bộ Ngoại Giao (BNG) Hoa Kỳ xếp Việt Nam vào Hạng 3, tệ hại nhất về nạn buôn người, làm ... Đọc thêm

VNTB – Cẩm nang dành cho công nhân Việt Nam đi XKLĐ ( phần 3)

- 31.07.2022 5:49

  Phần 3 - Sau khi về nước Tổ chức CAMSA - Liên Minh Bài Trừ Nạn Nô Lệ Tân Thời Tại Á Châu hướng dẫn ... Đọc thêm

VNTB – Cẩm nang dành cho công nhân Việt Nam đi XKLĐ ( phần 1)

- 26.07.2022 5:15

  Tệ nạn buôn người lao động Việt Nam đã diễn ra từ hàng chục năm về trước, dù các tổ chức nhân quyền thế ... Đọc thêm

VNTB – Nạn buôn người ở Việt Nam đến khi nào mới giảm thiểu?

- 14.07.2021 5:19

Therèse Ng tổng hợp   (VNTB) - Nhà nước Việt Nam chỉ còn 11 tháng rưỡi có để chứng minh thực tâm phòng, chống nạn ... Đọc thêm