Tag: Đại hội XII

VNTB – Việt Nam cần minh bạch để giữ tính chính danh

- 16.04.2020 6:42

Ngân Bình lược dịch    Hà Nội lấy lại được uy tín nhờ Covid-19?   So với thảm hoạ Formosa năm 2016, trong đợt phòng ... Đọc thêm

VNTB – Phép thử nhân sự cho nhiệm kỳ mới của tổ chức chính trị, và của… hội đoàn dân sự

- 20.03.2020 1:36

Nguyễn Nam   (VNTB) - “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII” là ... Đọc thêm

VNTB – ‘Lợi dụng Đại hội để nói xấu lãnh đạo là ảo tưởng’?

- 14.01.2016 2:00

Hoàng Oanh (VNTB) Hội nghị T.Ư 14 đã kết thúc, nhưng trong dư luận quan tâm chính trị quốc gia vẫn nổi lên vấn đề ... Đọc thêm