VNTB – Ngã bao nhiêu lần là đủ?

Quang Nhựt (VNTB) – “Một lần ngã là một lần bớt dại/ Để thêm khôn một chút nữa trong người”. Trong bài thơ Dậy mà đi, tác giả Tố Hữu... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: