Tag: đào tạo viên chức

VNTB – Mấy sai lầm trong quản lý cán bộ, quản trị xã hội 

- 18.05.2024 10:35

Mạc Văn Trang   Tất cả những gì diễn ra gần đây trong việc xử lý các quan chức từ cấp xã/ phường đến huyện, ... Đọc thêm

VNTB – Cán bộ cấp ủy thủ đô sẽ học thật, thi thật?

- 04.06.2021 4:27

Mai Lan   (VNTB)  - Nếu ai muốn có tiền, có quyền và có cả học hàm, học vị thì hãy ráng vào cho được ... Đọc thêm

VNTB – Đảng đang thành thực dân Bắc kỳ?

- 16.03.2021 1:42

Đặng Tâm Chánh   (VNTB) - Đảng mình quên hay đã thành thực dân Bắc kỳ?   Hổm nay dựng màn hình trước mặt, chọt ... Đọc thêm