Tag: Hoàng Phúc

VNTB – Tàu Hải Dương 8 trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

- 14.04.2020 5:53

Hoàng Phúc dịch   (VNTB) - Thống kê cho thấy, tàu trinh sát Trung Quốc đối đầu với tàu Việt Nam ở Biển Đông vào năm ... Đọc thêm

VNTB – Trung Quốc chết đi

- 09.04.2020 12:23

Hoàng Phúc    (VNTB) - Trung Quốc cộng sản chết đi là mệnh lệnh của thời đại, quyền mưu cầu khẩn thiết của người dân ... Đọc thêm