VNTB – Chính quyền cấp quận có phải được dân bầu?

Nguyễn Nam (VNTB) – Theo luật thì Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra. Ủy ban nhân... đọc thêm »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: